جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٣
mail.medsab.ac.ir نقشه سایت تماس با ما ورود اعضا English

راحله عرب اسدی سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان واسعی

اهمیت نظام مراقبت در کنترل عفونت های بیمارستانی

ترکیب اعضای کمیته های کنترل عفونت های بیمارستانی

الف) تیم کنترل عفونت بیمارستان:

1-پرستار کنترل عفونت

2-پزشک کنترل عفونت

3-رئیس تیم (فوق تخصص یا متخصص عفونی، متخصص داخلی، متخصص کودکان، پاتولوژیست و پزشک عمومی)

ب) کمیته ی کنترل عفونت بیمارستان:

1- تیم کنترل عفونت بیمارستان

2- رئیس یا مدیر بیمارستان

3- مسئول بهداشت محیط بیمارستان

4- مسئول آزمایشگاه

5- مترون بیمارستان

6- متخصص داخلی، جراحی، کودکان و در صورت امکان اپیدمیولوژیست بیمارستان

7- در صورت لزوم مسئولین واحد های دیگر شامل مسئول خدمات، امور اداری و مالی، کارشناس امور دارویی بیمارستان و سایر قسمت ها بر حسب مورد

تعریف عفونت بیمارستانی

-عفونتی است که بیمار در زمان بستری به آن مبتلا نبوده و در دوره ی کمون آن هم نبوده است و علائم و نشانه های آن حداقل بعد از 48 ساعت بستری ظاهر شود.

برآورد بار عفونت های بیمارستانی

-عفونت های بیمارستانی از مهمترین مشکلات سلامتی در ایران و جهان است.

-در کشورهای توسعه یافته 11-6 درصد بیماران بستری دچار عفونت بیمارستانی می شوند.

-این رقم در کشورهای در حال توسعه تا 27 درصد می رسد.

-در ایران میزان عفونت های بیمارستانی 15-10 درصد برآورد می شود.

-برآورد می شود در ایران سالانه حدود 7 میلیون نفر بستری و حداقل هفتصدهزار نفر مبتلا به عفونت بیمارستانی شده اند. و احتمالا هفتاد تا یکصد هزار نفر جان خود را از دست می دهند.

-سالانه 5 میلیون مورد عفونت بیمارستانی در اروپا رخ می دهد که سبب افزایش هزینه ای بین 13 تا 24 میلیارد یورو می شوند. میزان مرگ و میر در اثر عفونت های بیمارستانی در اروپا یک درصد (50 هزار مورد مرگ در سال) است. این میزان در آمریکا در سال 2002 حدود 4.5 درصد بوده که معادل 99 هزار مورد مرگ می باشد.

هزینه های اقتصادی ناشی از این عفونت ها در آمریکا در سال  2004 حدود 6.5 میلیارد دلار تخمین زده شده است.

در کشور های با سطح اقتصادی بالا و امکانات مدرن بهداشتی و بیمارستانی بسیاری از عوامل مختلف مرتبط با کسب عفونت های بیمارستانی شناسایی شده اند.

چرخه عفونت هاي بيمارستاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ویژگی های عامل عفونی

         بیماریزایی

         توانایی زنده ماندن در محیط

         مقاومت آنتی بیوتیکی

 

ویژگی های میزبان

         سرکوب ایمنی

         اطفال با وزن کم در هنگام تولد

         کهولت سن

 ویژگی های محیط

         پذیرش در بخش ICU

         بستری طولانی مدت در بیمارستان

         استفاده از ابزار و روش های تهاجمی

         نوع درمان ضد میکروبی


الگوریتم تشخیص عفونت بیمارستانی برای 4 عفونت اصلی بر اساس NNIS

                                  

 عوامل موثر بر بروز  عفونت های بیمارستانی در یک بخش

-عدم رعایت شستن دست یا پذیرش پایین آن(HAND WASHING، شستشوی دست ها با آب یا آب و صابون) و بهداشت دست (HAND HYGIENE:یک واژه ی کلی است که به هر نوع تمیز کردن دست اطلاق می شود)

باکتری های موجود بر روی دست ها

باکتری های گذرا: استافیلوکوکوس اورئوس، باسیل های گرم منفی و یا مخمرها

باکتر های ثابت: استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، استافیلوکوکوس هومینیس، استافیلوکوک های کوآگولای منفی، باکتری های کورینه فرم هستند در بین قارچ ها : گونه ی پیتی روسپوروم

باکتری ها بر روی پوست سالم بدن انسان زندگی می کنند و تخمین زده می شود شمارش کل باکتری های هوازی روی پوست سر حدود بیش از /cm2(  (CFU106 × 1  ، در زیر بغل /cm2(  (CFU106 × 5  ، بر روی شکم /cm2(  (CFU104 × 4  و بر روی ساعد /cm2(  (CFU104 × 1   می باشد.

انتقال عوامل بیماریزای مرتبط با مراقبت بهداشتی از یک بیمار به بیمار دیکر از طریق دست های کارکنان سیستم های مراقبت بهداشتی نیاز به 5 فاکتور دارد:

الف) ارگانیسم ها روی پوست بیمار موجود باشند، یا به روی اشیاء بی جان اطراف بیمار قرار گرفته باشند.

ب) ارگانیسم ها به دست ها ی کارکنان سیستم مراقبت بهداشتی منتقل شوند.

ج) ارگانیسم ها بتوانند حداقل چند دقیقه بر روی دست های کارکنان بهداشتی زنده بمانند.

د) شستن یا ضدعفونی دست توسط کارکنان بهداشتی ناکافی باشد یا مورد غفلت قرار گیرد یا عامل به کار برده شده برای بهداشت دست نامناسب باشد.

ه) دست یا دست های آلوده مراقبت کننده در تماس مستقیم با بیمار دیگر یا با یک شیئ بی جان باشد که در تماس مستقیم با بیمار قرار خواهد گرفت.

تکنیک های بهداشت دست 

1-شستشوی دست با آب و صابون:

         کثیفی آشکار دست ها

         آلودگی مشهود دست ها به مواد پروتئینی و یا خون و یا فراورده های خونی و یا سایر مایعات بدن بیمار

         تماس احتمالی یا ثابت شده با ارگانیسم های بالقوه تولیده کننده ی اسپور از جمله در موارد  طغیان های کلستریدیوم دیفیسیس

         بعد از استفاده از توالت

2-مالش دست ها با ضد عفونی کننده های الکلی

   مهمترین باکتری های مسبب عفونت های ناشی از غذا در فضاهای بیمارستانی:

1- استافیلوکوکوس اروئوس       2-اشرشیاکولی 

3- سالمولنا                            4- شیگلا   

5- یرسینیا                            6- باسیلوس سرئوس 

7- کولی فرم ها(اعضای انترو باکتریاسه)

 8- کلیستریدیوم ها                  9- کمپیلو باکتر

انتقال عوامل بیماریزای مرتبط با مراقبت بهداشتی از یک بیمار به بیمار دیکر از طریق دست های کارکنان سیستم های مراقبت بهداشتی نیاز به 5 فاکتور دارد:

الف) ارگانیسم ها روی پوست بیمار موجود باشند، یا به روی اشیاء بی جان اطراف بیمار قرار گرفته باشند.

ب) ارگانیسم ها به دست ها ی کارکنان سیستم مراقبت بهداشتی منتقل شوند.

ج) ارگانیسم ها بتوانند حداقل چند دقیقه بر روی دست های کارکنان بهداشتی زنده بمانند.

د) شستن یا ضدعفونی دست توسط کارکنان بهداشتی ناکافی باشد یا مورد غفلت قرار گیرد یا عامل به کار برده شده برای بهداشت دست نامناسب باشد.

ه) دست یا دست های آلوده مراقبت کننده در تماس مستقیم با بیمار دیگر یا با یک شیئ بی جان باشد که در تماس مستقیم با بیمار قرار خواهد گرفت.

تکنیک های بهداشت دست 

1-شستشوی دست با آب و صابون:

         کثیفی آشکار دست ها

         آلودگی مشهود دست ها به مواد پروتئینی و یا خون و یا فراورده های خونی و یا سایر مایعات بدن بیمار

         تماس احتمالی یا ثابت شده با ارگانیسم های بالقوه تولیده کننده ی اسپور از جمله در موارد  طغیان های کلستریدیوم دیفیسیس

         بعد از استفاده از توالت

2-مالش دست ها با ضد عفونی کننده های الکلی

مزیت های محلول الکلی

-میکروارگانیسم ها را موثر تر حذف می کند

-تحریک پوستی کمتری ایجاد می کند

- در دسترس بودن محلول های الکلی در کنار تخت بیماران باعث پذیرش بیشتر آن جهت بهداشت دست در بین پرسنل بهداشتی شده است.

- در مناطقی که فاقد آب بهداشتی با کیفیت استاندارد هستند ارزش بالینی بالایی دارد

- نیاز به وقت کمتری دارد

-در مجموع هزینه ی کمتری ایجاد می کند.

الف) قبل و بعد از تماس مستقیم با بیمار

ب) بعد از درآوردن دستکش استریل یا غیر استریل

ج) قبل از دست زدن به بیمار یا هرگونه جابه جایی وسیله ی مورد استفاده در ارائه ی مداخلات درمانی تهاجمی برای بیمار(صرف نظر از اینکه دستکش پوشیده اید یا خیر)

د) بعد از تماس با غشاء مخاطی، پوست آسیب دیده و یا پانسمان

ه) تماس با نواحی تمیز بدن بیمار بعد از تماس با ناحیه یا موضع آلوده

و) بعد از تماس با اشیاء محیطی مجاور و نزدیک بیمار

ز) قبل از آماده کردن داروها یا آماده کردن غذا

ح)نبایستی از محلول الکلی بهداشت دست و صابون همزمان استفاده کرد

 

 


*شرح وظایف تاسیسات تهویه مطبوع در بیمارستان

1)ایجاد فشار های مثبت (برای مناطق پر خطر که باید تمیز نگه داشته شوند.),منفی (مناطق آلوده,ایزولاسیون بیماران عفونی) و صفر در فضاهای تمیز و کثیف بیمارستانی

2)نحوه گردش هوا بین بخشها (حداقل 15 تبادل هوا در ساعت )

3)کیفیت و کمیت انتقال میکروب ها از طریق تاسیسات تهویه مطبوع

4)حفظ رطوبت نسبی و دمای داخلی فضا ها: به ترتیب بین 20 تا 22 درجه سانتیگراد 30 تا 60 درصد ،برای مانع شدن از تکثیر باکتری

5)کیفیت فیلتر ها

به منظور رعایت استاندارد های بهداشتی ،هوا باید از فضاهای با شرایط استریلیزاسیون بالاتر به سمت فضاهای با شرایط استریلیزاسیون کمتر جریان یابد.

بعضی عفونت های بیمارستانی توسط میکرو ارگانیسم های هوا ایجاد می شوند.

تهویه مناسب امری ضروری است و در مناطق پر خطر نظیر بخش های ارتوپدی ،جراحی عروق یا جراحی مغز و اعصاب باید مرتبا پایش شوند.

به طور کلی خطر انتقال شخصی عفونتها  به کارکنان بهداشتی درمانی به سه عامل بستگی دارد :

1. احتمال عفونی بودن  منبع  مواجهه

 2. نوع وشدت مواجهه

 3. احتمال عفونی بودن میزبان در یک بار مواجهه

 واز بین این سه عامل نوع وشدت مواجهه  بیشترین قابلیت برای مداخله وپیشگیری را دارد.

در ارزیابی خطر انتقال به دنبال تماس  شخصی  به نکات زیر توجه شود:

1.نوع مایع                     

2.راه وشدت تماس   

 3.وضعیت HIV،HCV Ab  وHBS Agفردمنبع 

  4.وضعیت واکسیناسیون و سرولوژی هپاتیتBفرد تماس یافته

* ضدعفونی کننده های

الف) فنیل و ترکیبات فنلی

ب)ترکیبات آمونیوم کواترنر(گروه سورفاکتانت ها)

گندزدائی فرآیند حذف تعداد یا همه میکروارگانیسم های بیماریزای موجود در اشیاء بی جان به جز اسپور باکتری ها می باشد.

وسایل بحرانی(Critical items):یعنی وسایل به این علت بحرانی خوانده می شوندکه در صورت آلودگی با میکروارگانیسم ها،شامل اسپور باکتریها خطر زیادی برای انتقال عفونت وجود دارد.مثل: ابزار جراحی،فورسپس های بیوپسی،کتترهای ادراری و قلبی،ایمپلنت ها

وسایل نیمه بحرانی(semicritical items):وسایلی هستند که در تماس با مخاط ها یا پوست آسیب دیده قرار دارند.مثل:وسایل درمان تنفسی و تجهیزات بیهوشی،اندوسکوپ ها، تیغه های لارنگوسکوپ، پروب های مانومتری مری،کاتترهای مانومتری آنورکتال و رینگ های دیافراگم

توجه:در زمان انتخاب ماده گندزدا،به سازگاری آن با ابزار و وسایل باید توجه شود.

وسایل غیربحرانی(Noncritical items):وسایل غیر بحرانی در تماس با پوست سالم و نه مخاط قرار دارند.مثل:ظروف جمع آوری ادرار و مدفوع،دستگاه فشار سنج،محافظ های تخت،ملحفه ها ،بعضی از وسایل غذا،میز کنار تخت بیمار،مبلمان بیمار،کف زمین،عصای بیماران

* مواد گندزدا

الکل:الکل ماده گندزدائی کننده سطح بالا به شمار نمی آید.به طور کلی الکل ها در غلظت 70% به عنوان intermidiate level برای گندزدائی وسایل وسایل Noncritical و برخی از semicritical ها که بتوان آنها را به مدت 10 دقیقه در الکل غوطه ور نمود استفاده می شوند.

مهمترین عوامل موثرجهت رسیدن به استیریلیزاسیون موثر شامل:

         آموزش کارکنان

         نیروی انسانی

         کمبوددستگاه ها

         فضای فیزیکی وگردش کار: فضای فیزیکی شامل 4ناحیه است:

         A   –ناحیه پرسنل  

         B   –تفکیک لوازم آلوده

           C –ناحیه استریل نمودن     

           D  -نگهداری وتحویل لوازم استریل

         روش های استیریلیزاسیون:

         A  -استیریلیزاسیون گرم    :    1- اتوکلاو بخار تحت فشار      2-فور

         B-  استیریلیزاسیون سرد :     1- اکسیداتیلن       2 – اشعه ماوراء بنفش

         مزایای استفاده از پوششهای یکبا مصرف:

         1)اطمینان خاطر پزشک وپرستار :ازنظر روانی و درمانی به علت استفاده شخصی

         2)عدم نقل و انتقال لباسهای آلوده توسط پرسنل و به جای نگذاشتن عوامل عفونت زا در محیط برای بیماران آتی

         3)کاهش هزینه های بیمارستانی

         4)بهترین روش جهت ارتقاِ سرویس دهی به بیماران

         5)باکتریهای بیماریزا به پارچه های یکبار مصرف به نسبت کمتری نسبت به پارچه های چندبار مصرف می چسبند.

         6)ازنضر تنوع و جنس پارچه های یکبار مصرف:تک لایه.وواترپلنت.واتر پروف

         7)از نظر بسته بندی و استریلیتی

         8)از نظر مراحل تولید

         9)دوره درمان را کوتاهتر میکند

         10)سهولت در استفاده از پوششهای یکبار مصرف

 

نیازمنیدی های سلامت

 

07:55:46چهارشنبه ٢٤ ارديبهشت ١٣٩٣

 

درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما

سبزوار - خیابان اسد آبادی - چنب باغ ملی - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه